Minister streeft naar snel akkoord financiering mkb

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken (VVD) streeft ernaar dit jaar een overeenkomst te bereiken met betrokken partijen om de financiering van middelgrote en kleine bedrijven te verbeteren. Ze heeft de Tweede Kamer beloofd een mbk-gezant aan te stellen om de toegankelijkheid van financiële middelen voor het mkb te vergemakkelijken.

Sterk afhankelijk

Recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie, onthult dat het Nederlandse mkb aanzienlijke moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van passende leningen. Vooral kleinere bedrijven ervaren toenemende obstakels bij het aanvragen van leningen, volgens het adviesbureau Oliver Wyman. Ze geven vaker de strijd op dan hun Europese tegenhangers. Kleinere bedrijven zijn doorgaans sterk afhankelijk van banken voor zowel leningen als financieel advies.

Opvallend is dat Nederlandse banken 60 procent vaker leningverzoeken afwijzen dan hun buitenlandse tegenhangers. Bovendien wordt het steeds uitdagender om bij banken aan te kloppen voor financieel advies, aangezien lokale bankfilialen steeds meer verdwijnen. Nederland telt aanzienlijk minder bankkantoren per 100.000 volwassenen vergeleken met andere West-Europese landen.

Durfkapitaalregeling

Oliver Wyman concludeert dat de toegang tot financiering ernstig tekortschiet, ondanks het cruciale belang van het mkb voor de Nederlandse economie. Naast het aangaan van overeenkomsten met banken en het benoemen van een mbk-gezant, heeft minister Adriaansens benadrukt dat er reeds tal van andere initiatieven zijn ontplooid. Ze heeft plannen om een “financieringshub” op te richten om mkb-ondernemers die kapitaal zoeken in contact te brengen met geldverstrekkers, hoewel de oprichting hiervan enkele jaren in beslag zal nemen.

De Tweede Kamer dringt al geruime tijd aan op aanvullende maatregelen. Onlangs verzochten D66, VVD, CDA en PVV de regering om te onderzoeken hoe een nieuwe durfkapitaalregeling tot stand kan worden gebracht, met belastingvoordelen voor investeerders die geld investeren in middelgrote en kleine bedrijven, vooral die met hoge risico’s zoals startende ondernemingen.

The post Minister streeft naar snel akkoord financiering mkb appeared first on Nextens.