Deze fiscale wijzigingen moet je kennen als ondernemer

Fiscaal econoom: ‘Dit zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen’.

Ondanks de aanstaande verkiezingen, is er sprake is van een vrij beleidsarme Prinsjesdag. Toch werden er vijftien wzijigingen en wetsvoorstellen ingediend op fiscaal gebied. Het Belastingplan staat in het teken van koopkrachtmaatregelen, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Maar welke aankondigingen hebben invloed op de Nederlandse ondernemer?

Raymond Barkman, fiscaal econoom bij Nextens, zet de 6 belangrijkste belastingmaatregelen op een rijtje.

1. Verhoging reiskostenvergoeding en vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnementen
Deze wijziging zat al langer in de pijplijn en is onderdeel van het Belastingplan 2024. Vorig jaar werd aangekondigd dat de onbelaste reiskostenvergoeding van zakelijke kilometers en voor woon-werkverkeer met 1 cent zou stijgen. Maar nu blijkt dat dit er 2 zijn geworden: van 21 cent per km. naar 23 cent per km. Op deze manier kan je als werkgever in 2024 een hogere vergoeding toekennen voor bijvoorbeeld autokilometers, zonder hierover loonbelasting te hoeven afdragen.

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van Ov-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Deze vrijstelling leidt ertoe dat bij elke OV-kaart die wordt aangeboden geen belasting verschuldigd is, mits de deze OV-kaart ook voor zakelijke reizen wordt gebruikt. Dit is met name een administratieve vereenvoudigingsmaatregel voor een werkgever.

2. Verlaging mkb-winstvrijstelling
De al eerder aangekondigde afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt ook in 2024 met 1.280 euro doorgezet en bedraagt straks 3.750 euro. Daarnaast is in het Belastingplan 2024 ook opgenomen dat het percentage van de mkb-winstvrijstelling verlaagd wordt van 14 procent naar 12,7 procent. Dit betekent dat je als ondernemer straks meer belasting moet betalen. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

3. Aanscherping afschrijvingsbeperking gebouwen in de inkomstenbelasting
Het demissionaire kabinet wil het verschil tussen de afschrijvingsbeperkingen voor gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting opheffen. Dit betekent dat voor het gebouw dat jij als ondernemer zelf gebruikt, voortaan net als bij de vennootschapsbelasting, de WOZ-waarde zal gelden als ondergrens van je afschrijvingsbasis (bodemwaarde). Nu mag je na het jaar van ingebruikname nog afschrijven tot een lagere bodemwaarde, namelijk van 50 procent van de WOZ-waarde.

Deze wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het voor jou als ondernemer minder aantrekkelijk is om je pand te verduurzamen. Je kunt de investering namelijk niet fiscaal kwijt door het af te schrijven. De vraag rijst dan ook: als verduurzaming zo belangrijk is voor de overheid, waarom wordt er dan een fiscale rem ingetrapt? De komende tijd zal de discussie hierover zeker aangewakkerd worden.

4. Aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling aanmerkelijk belang
Eerder werd al aangekondigd dat de overheid de regeling waarbij je jouw bedrijf tegen gunstige fiscale regels over kan dragen aan iemand anders, wordt versoberd. Het kabinet stelt nu negen maatregelen voor in de BOR en doorschuifregeling. Onderdeel hiervan is dat de vrijstelling in de BOR aangepast wordt. Op dit moment geldt de vrijstelling van 100 procent van de going-concernwaarde voor 1.205.871 euro. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar 1,5 miljoen euro, maar de vrijstelling van 83 procent boven dit bedrag wordt verlaagd naar 70 procent. Verder vervalt de eis dat de degene die het bedrijf overneemt drie jaar in dienst moet zijn. Al deze maatregelen kan je zien als een versobering en vereenvoudiging van de BOR. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van alle negen wijzigingen, omdat het per maatregel verschil wanneer die ingaat.

5. Afschaffing giftenaftrek voor vennootschap
De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting komt per 2024 geheel te vervallen. Dit is een vrij abrupte beëindiging van het belastingvoordeel voor vrijgevige ondernemers.

6. Fiscale klimaatmaatregelen
Een onderdeel van het Belastingplan waar we nog geen aandacht aan hebben besteed, zijn de klimaatmaatregelen. In het plan zijn er onder andere twee wetsvoorstellen met fiscale klimaatmaatregelen voor de glastuinbouw, de industrie en de elektriciteitsproductie opgenomen. Maar deze en andere klimaatregelen zijn zo interessant en complex dat ze een eigen blog waard zijn en we ze met slechts een paar zinnen tekortdoen. Weet in ieder geval dat het volgend jaar een grote rol gaat spelen.

Hoe nu verder?
In het komende jaar zal het Belastingplan 2024 de nodige veranderingen met zich meebrengen voor ondernemers. Het is van belang dat je op de hoogte blijft en je goed laat informeren over deze wijzigingen. Maar bovendien zul je je moeten voorbereiden op de komende wijzigingen en dat vereist misschien nog wel specifieke acties. Ondanks dat er bij deze Prinsjesdag geen grote veranderingen gepresenteerd werden, kun je dus nog niet achteroverleunen.

The post Deze fiscale wijzigingen moet je kennen als ondernemer appeared first on Nextens.