Belastingdienst treft voorbereidingen teruggave box 3

De Belastingdienst bereidt zich voor op een mogelijke afwijzing van het rechtsherstel voor belastingplichtigen in box 3 door de Hoge Raad, na de annulering van de vermogensbelasting sinds 2017. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit, CDA) heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd voor in het geval dat de Hoge Raad het rechtsherstel ongedaan maakt.

Schending van eigendomsrecht

Dit kan gevolgen hebben voor honderdduizenden belastingaanslagen. Daarom ontwikkelt de Belastingdienst een digitaal formulier waarmee spaarders en beleggers hun werkelijke rendementen op hun vermogen kunnen rapporteren, dat schrijft het FD.

Het is aannemelijk dat de Hoge Raad het door Van Rij geboden rechtsherstel voor belastingbetalers kan verwerpen, na het oordeel in december 2021 waarin de vermogensrendementsheffing vanaf 2017 in strijd werd bevonden met het Europees eigendomsrecht.

De advocaat-generaal, Peter Wattel, heeft in zijn advies aan de hoogste belastingrechter vastgesteld dat het herstel onterecht beperkt is tot spaarders, wat opnieuw leidt tot schending van het eigendomsrecht en het Europees discriminatieverbod door de staatssecretaris. Hij betoogt dat zelfs pechvogel-beleggers met slechte rendementen recht hebben op teruggave van overmatig betaalde belasting. Deze conclusie komt overeen met eerdere uitspraken van verschillende gerechtshoven.

Vertragingen

Als de Hoge Raad het advies opvolgt, krijgen beleggers die bezwaar hebben ingediend tegen belastingaanslagen voor de jaren 2017 tot 2020 de mogelijkheid om geld terug te vragen van de Belastingdienst, aldus Van Rij. Dit geldt zelfs voor alle beleggers die voor 2021 en 2022 beleggingen in box 3 van de inkomstenbelasting hebben aangegeven.

Voor die jaren heeft de Belastingdienst namelijk dezelfde omstreden heffingssystematiek gebruikt als in de hersteloperatie, namelijk de forfaitaire spaarvariant. Een negatief oordeel van de Raad zou ook kunnen betekenen dat de tijdelijke vermogenstaks, die in ieder geval tot 2027 van kracht is, moet worden aangepast, zo meldt Van Rij.

De staatssecretaris kondigt aan dat hij gesprekken zal aangaan met fiscale dienstverleners en aanbieders van aangiftesoftware om het formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’ te gaan gebruiken als de Hoge Raad het rechtsherstel afwijst. De uitspraak van de Raad wordt naar verwachting over een half jaar verwacht. De mogelijke invoering van het formulier zal ook extra tijd en aanzienlijke ICT-capaciteit van de Belastingdienst vereisen, wat kan leiden tot vertragingen bij andere ICT-projecten, waarschuwt Van Rij.

Tegenbewijsregeling

De staatssecretaris rapporteert in de Kamerbrief ook over een onderzoek naar een mogelijke tegenbewijsregeling in de tijdelijke vermogenstaks. Hiermee kunnen beleggers aantonen dat ze minder rendement hebben behaald dan de fiscus veronderstelt bij de belastingaanslag.

Van Rij suggereert dat zo’n regeling meerdere jaren zou moeten beslaan om te voorkomen dat beleggers in goede jaren profiteren van een verondersteld lager rendement en in slechte jaren worden gecompenseerd omdat het veronderstelde rendement niet is behaald. De brief geeft echter aan dat het demissionaire kabinet geen voorstel zal indienen voor een meerjarige tegenbewijsregeling, aldus het FD.

The post Belastingdienst treft voorbereidingen teruggave box 3 appeared first on Nextens.