Onderhanden werk in de bouw

Artikel onderhanden werk in de bouw

Correcte waardering
onderhanden werk in de bouw

Een essentieel aspect van de financiële administratie in de bouwsector is het waarderen van onderhanden werk. Bij onderhanden werk spreken we over projecten die nog niet zijn voltooid, maar waarvoor jij als ondernemer wel al kosten hebt gemaakt.

Het correct waarderen van onderhanden werk is belangrijk voor een nauwkeurige financiële voortgangsrapportage en het bepalen van de te verantwoorden winst en de vermogenspositie van je onderneming. We schreven er daarom een gratis kennisdocument over.

Wat verstaan we onder onderhanden werk?

Als we spreken over onderhanden werk, dan gaat het over alle kosten en inkomsten die verband houden met projecten die in uitvoering zijn, maar nog niet zijn afgerond. In de bouw hebben we het dan bijvoorbeeld over de bouw van gebouwen, infrastructuurprojecten of renovaties.

Qua kosten gaat het om alle directe en indirecte kosten die tot nog toe zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan arbeidskosten, materiaalkosten en overheadkosten.

Waarom is correct waarderen van onderhanden werk belangrijk?

Er zijn meerdere redenen waarom een correcte waardering van onderhanden werk van belang is. We hebben er drie voor je op een rij gezet:

Accurate financiële rapportage
Ten eerste is het essentieel voor het opstellen van nauwkeurige financiële voortgangsrapportages. Het stelt je in staat om de werkelijke kosten, opbrengsten en winstgevendheid van lopende projecten inzichtelijk te maken. Dit helpt je bijvoorbeeld bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het beoordelen van de financiële gezondheid van je bedrijf.
Beoordeling projectrentabilteit
In de tweede plaats is het belangrijk omdat het je beter in staat stelt de winstgevendheid van individuele projecten te beoordelen. Je kunt eenvoudiger en beter bepalen of een project winstgevend is en op schema ligt. Of dat er misschien maatregelen genomen moeten worden om bij te sturen en eventuele verliezen te beperken. Dit helpt bij het identificeren van risico’s en het nemen van tijdige corrigerende maatregelen.

Inzicht in liquiditeit
Tot slot speelt het ook een rol bij het beoordelen van de liquiditeitspositie van je bouwbedrijf. Het maakt het namelijk mogelijk om de waarde van onvoltooide projecten te bepalen en ook om al enig inzicht te krijgen in de verwachte cashflow uit deze projecten.

Gratis kennisdocument

Het correct waarderen van onderhanden werk stelt je dus in staat om nauwkeurige financiële rapportages op te stellen, de projectrentabiliteit te beoordelen én inzicht te krijgen in de liquiditeitspositie van je bedrijf.

Om onderhanden werk correct te kunnen waarderen, dien je echter wel altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en de meest recente regelgeving. Als je dus bijvoorbeeld wilt weten wat de meest recente btw-aspecten zijn van onderhanden werk, wat de rol is van goed koopmansgebruik of welke waarderingmethoden kunnen worden toegepast, dan hebben we speciaal voor de bouwsector het kennisdocument ‘Waardering onderhanden werk in de bouw’ voor je samengesteld. Je kunt deze gratis downloaden.

Meer weten over waardering onderhanden werk?

Download ons gratis kennisdocument.

Meer weten over Nextens?

Benieuwd welke interessante documenten we nog meer voor je beschikbaar hebben? Of hoe de producten van Nextens jou meer grip kunnen geven op je fiscale en financiële positie? Kijk dan eens bij Nextens Grip of neem contact op met een van onze
onze accountmanagers. Zij helpen je graag verder.

Download het kennisdocument

Vul je gegevens in


Kies een aanhef
heermevrouw

Vul je gegevens in

Tot slot

Wat omschrijft jouw organisatie het beste?AccountancyAdministratieBelastingadviesBoekhoudingMKBMultinationalNotarisAnders
< Maak een keuze >Nederland

*We willen u up-to-date houden over de ontwikkelingen van Nextens en onze producten via e-mail. De inhoud van deze e-mails kunnen bestaan uit artikelen, product updates, informatie over evenementen of uitnodigingen voor onderzoeken.

The post Onderhanden werk in de bouw appeared first on Nextens.