De 6 belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers

Op 19 september 2023 maakte het demissionaire kabinet de fiscale maatregelen in het Belastingplan 2024 bekend. Ondanks dat de verkiezingen eraan komen en er sprake is van een vrij beleidsarme Prinsjesdag, werden er toch maar liefst vijftien wetsvoorstellen ingediend. We zien dat het Belastingplan vooral in het teken staat van koopkrachtmaatregelen, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Maar welke fiscale wijzigingen hebben invloed op de Nederlandse ondernemer? Ik zet de zes belangrijkste voor je op een rijtje.

1. Verhoging reiskostenvergoeding en vereenvoudiging vrijstelling OV-abonnementen

Een van de fiscale wijzigingen die al langer in de pijplijn zat, en ook onderdeel is van het Belastingplan 2024. Vorig jaar werd aangekondigd dat de onbelaste reiskostenvergoeding van zakelijke kilometers en voor woon-werkverkeer met een cent zou stijgen. Dit zijn er echter twee geworden: van 21 cent per km naar 23 cent per km. Hierdoor kan je als werkgever in 2024 een hogere vergoeding toekennen voor bijvoorbeeld autokilometers, zonder hierover loonbelasting af te hoeven dragen.

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Deze vrijstelling leidt ertoe dat bij elke OV-kaart die wordt aangeboden geen belasting verschuldigd is, mits de deze OV-kaart ook voor zakelijke reizen wordt gebruikt. Dit is met name een administratieve vereenvoudigingsmaatregel voor een werkgever.

2. Verlaging mkb-winstvrijstelling

De al eerder aangekondigde afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt ook in 2024 met 1.280 euro doorgezet en bedraagt straks 3.750 euro. Daarnaast is in het Belastingplan 2024 ook opgenomen dat het percentage van de mkb-winstvrijstelling verlaagd wordt van 14 procent naar 12,7 procent. Dit betekent dat je als ondernemer straks meer belasting moet betalen.

3. Aanscherping afschrijvingsbeperking gebouwen in de inkomstenbelasting

Het demissionaire kabinet wil het verschil tussen de afschrijvingsbeperkingen voor gebouwen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting opheffen. Dit betekent dat voor het gebouw dat jij als ondernemer zelf gebruikt, voortaan net als bij de vennootschapsbelasting, de WOZ-waarde als ondergrens geldt van je afschrijvingsbasis (bodemwaarde). Nu mag je na het jaar van ingebruikname nog afschrijven tot een lagere bodemwaarde, namelijk van 50 procent van de WOZ-waarde.

Deze wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het voor jou als ondernemer minder aantrekkelijk is om je pand te verduurzamen. Je kunt de investering namelijk niet fiscaal kwijt door het af te schrijven. De vraag rijst dan ook: als verduurzaming zo belangrijk is voor de overheid, waarom wordt er dan een fiscale rem ingetrapt? De komende tijd zal de discussie hierover dan ook zeker aanwakkeren.

4. Aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling aanmerkelijk belang

Eerder werd al aangekondigd dat de overheid de regeling waarbij je jouw bedrijf tegen gunstige fiscale regels over kan dragen wordt versoberd. Het kabinet stelt nu negen maatregelen voor in de BOR en doorschuifregeling. Onderdeel hiervan is aanpassing van de vrijstelling in de BOR. Op dit moment geldt de vrijstelling van 100 procent van de goingconcernwaarde voor 1.205.871 euro. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar 1,5 miljoen euro. Echter, de vrijstelling van 83 procent boven dit bedrag wordt verlaagd naar 70 procent. Verder vervalt de eis dat de degene die het bedrijf overneemt drie jaar in dienst moet zijn. Al deze maatregelen kan je zien als een versobering en vereenvoudiging van de BOR. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van alle negen wijzigingen, omdat het per maatregel verschilt wanneer die ingaat.

5. Afschaffing giftenaftrek voor vennootschap

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting komt per 2024 geheel te vervallen. Dit is een vrij abrupte beëindiging van het belastingvoordeel voor vrijgevige ondernemers.

6. Fiscale klimaatmaatregelen

Een onderdeel van het Belastingplan waar we nog geen aandacht aan hebben besteed, zijn de klimaatmaatregelen. In het plan zijn er onder andere twee wetsvoorstellen met fiscale klimaatmaatregelen voor de glastuinbouw, de industrie en de elektriciteitsproductie opgenomen. Maar deze en andere klimaatregelen zijn zo interessant en complex dat ze een eigen blog waard zijn. Daar komen we later dus nog op terug. Weet in ieder geval dat het volgend jaar een grote rol gaat spelen.

Hoe nu verder?

Het Belastingplan 2024 brengt in het aankomende jaar de nodige fiscale wijzigingen met zich mee voor ondernemers. Het is daarom van belang dat je op de hoogte blijft en je goed laat informeren over deze wijzigingen. Kijk bijvoorbeel gratis naar de laatste aflevering van Studio Nextens. We behandelen hierin samen met een aantal fiscaal deskundigen de belangrijkste punten van Prinsjesdag 2024. Maar zorg er vooral voor dat je voorbereid bent. Ondanks dat er bij deze Prinsjesdag geen grote veranderingen gepresenteerd werden, kun je dus zeker niet achteroverleunen.

The post De 6 belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers appeared first on Nextens.