Deel van bedrijven met coronaschuld kunnen binnenkort deurwaarder verwachten

Ondanks de toenemende druk van de Belastingdienst om coronaschulden af te lossen, blijft een groot aantal ondernemers stil. Op 31 mei hadden 51.000 bedrijven geen contact opgenomen, dit aantal is op 14 augustus gedaald naar 43.000, volgens een update van de Belastingdienst. Volgens Michiel Hordijk van adviesbureau IMK loopt een groot deel van deze groep het risico op faillissement.

43.000 ondernemers

De Belastingdienst heeft aangegeven dat ondernemers die tegen eind augustus, de uiterste deadline, geen actie ondernemen, hun schuld in één keer moeten terugbetalen. Deze 43.000 ondernemers hebben gezamenlijk een openstaande schuld van €1,8 miljard bij de Belastingdienst. Velen van hen kunnen verwachten dat er in september dwangbevelen worden uitgevaardigd en deurwaarders voor hun deur staan.

Groeiende problemen

In de recente update wordt vermeld dat het gunstige beleid, dat aanvankelijk geldig was tot 1 oktober van dit jaar, nu verlengd is tot 21 april 2024. Gedurende deze periode zal de Belastingdienst genoegen nemen met hetzelfde percentage als andere schuldeisers, in plaats van de gebruikelijke 200%. Deze aanpassing vergroot de kans op succesvolle saneringsakkoorden, aangezien het voor schuldeisers nu aantrekkelijker wordt om deel te nemen, gezien het hogere bedrag dat ze kunnen ontvangen.

De update onderstreept de groeiende problemen binnen het bedrijfsleven. Ondernemers worden niet alleen geconfronteerd met belastingschulden, maar ook met stijgende rentetarieven, loonkosten en inkoopkosten. Het CBS heeft in de eerste helft van dit jaar ook aanzienlijk meer faillissementen geregistreerd dan in het voorgaande jaar, waardoor het aantal faillissementen weer op het niveau van vóór de coronacrisis ligt.

Allerlei sectoren

Het merendeel van de totale belastingschuld is nog niet afgelost. In oktober 2022 bedroeg deze schuld €19,6 miljard, maar op 14 augustus was dit bedrag met 25% gedaald tot €14,8 miljard. Afgezien van ondernemers die volledig geen actie hebben ondernomen, zijn er nog bijna 48,000 bedrijven met een gecombineerde achterstallige schuld van €3,7 miljard bij de Belastingdienst.

Volgens Hordijk van IMK melden zich recentelijk steeds meer bedrijven met problemen, niet alleen retailers, restauranthouders en hoteliers, maar ook marketeers, consultants en zelfstandige bouwvakkers zoeken hulp.

Hordijk merkt op dat het erg druk is op kantoor, en hij vermoedt dat in de laatste twee weken van augustus nog veel ondernemers contact hebben opgenomen met de Belastingdienst. Desondanks blijft er volgens hem een aanzienlijke groep ondernemers die nog in gebreke blijft.

Invorderingsprocedures opstarten

Veel bedrijven werden gedwongen om grote delen van 2020 en 2021 te sluiten vanwege de coronapandemie. Als gedeeltelijke compensatie kregen ze steun voor vaste lasten en loonkosten, evenals uitstel van belastingbetalingen.

In juli ontvingen wanbetalers een brief van de Belastingdienst waarin stond dat de betalingsregeling zou worden ingetrokken. Om te voorkomen dat ondernemers betalings- of beroepstermijnen zouden missen vanwege de vakantieperiode, werd de brief gedateerd op 15 augustus.

Dit gaf ondernemers tot 25 augustus om administratief beroep aan te tekenen en tot 29 augustus om hun schulden af te lossen. Nu deze datum is verstreken, maakt de Belastingdienst zich klaar om invorderingsprocedures op te starten.

The post Deel van bedrijven met coronaschuld kunnen binnenkort deurwaarder verwachten appeared first on Nextens.