Europese ondernemersorganisaties starten coalitie biosolutions

Biotechnologie bevordert de klimaatveranderingbestrijding en de overgang naar duurzame economie. Van biologisch afbreekbare verpakkingen tot efficiënter, duurzamer voedsel telen. De ‘EU Biosolutions Coalition’, opgezet door de Europese ondernemersorganisaties Dansk Industri en VNO-NCW, versterkt biotechnologie in Europa en bevordert bedrijfssamenwerking. Focco Vijselaar, algemeen directeur van VNO-NCW, vertegenwoordigde de Nederlandse ondernemersorganisatie bij de ondertekening.

Achterstand

Biotechnologie en kunstmatige intelligentie vormen de drijvende kracht achter de vierde industriële revolutie. Echter, de erkenning van ‘biosolutions’ door EU-beleidsmakers blijft beperkt, wat resulteert in een achterstand ten opzichte van de VS en China. De wetgeving loopt achter en vertraagt de sectorontwikkeling. Het goedkeuringsproces voor nieuwe biotechnologie duurt in de EU bijvoorbeeld driemaal langer dan in de VS. Dit zou kunnen leiden tot het vertrek van innovatieve bedrijven en het verlies van kennis en bedrijvigheid. Om de overgang naar de economie van de toekomst te realiseren, moet ook de EU deze nieuwe en innovatieve bedrijven de kans geven om te floreren, aldus VNO-NCW.

Samenwerking

Europese ondernemersorganisaties werken samen om bewustwording bij EU-beleidsmakers over biosolutions te vergroten. Om de industrie te behouden, is snelle en wendbare aanpassing van wet- en regelgeving essentieel. Bewezen innovaties moeten snel in de markt kunnen komen. Nederland moet naast Europese inspanningen zelf ook biotechnologie bevorderen. Een duidelijke biotech-actieagenda ontbreekt momenteel, wat leidt tot inconsistent beleid. De Nederlandse overheid moet binnen de EU het werk van de EU Biosolutions Coalition ondersteunen.

Donderdag 26 oktober komen alle betrokken Europese ondernemersorganisaties in Brussel bijeen voor de officiële lancering van de EU Biosolutions Coalition, aldus VNO-NCW.

The post Europese ondernemersorganisaties starten coalitie biosolutions appeared first on Nextens.