Emissieloze bedrijfswagens in Nederland

Per 1 januari 2025 voeren veel Nederlandse steden een zero-emissiezone in. Dat houdt in dat je bepaalde delen van de stad niet meer in mag met je dieselbus. En dat is knap lastig als je bijvoorbeeld juist net daar een pandje moet schilderen of een badkamer moet betegelen. Als ondernemer zul je dan ook na moeten denken over de transitie van diesel naar een emissieloze variant.

Wat zijn emissieloze voertuigen?

Onder emissieloze voertuigen verstaan we voertuigen die tijdens het rijden geen schadelijke stoffen (met name CO2, Nox en fijnstof) uitstoten via een verbrandingsmotor. Dat zijn:

Volledig elektrisch aangedreven voertuigen

Hybride elektrische voertuigen met elektriciteit als hoofdbrandstof en waterstof als nevenbrandstof (WHEV)

Waterstofvoertuigen

Emissieloze bedrijfswagens

Op 1 januari 2023 bedroeg het aandeel emissieloze bedrijfswagens in Nederland 1,2 procent van de bijna 1,2 miljoen geregistreerde voertuigen. Ruim een verdubbeling ten opzichte van 1 januari 2021 (Bron: CBS) maar nog steeds niet meer dan 1%.

Onder bedrijfswagens verstaan we:

Bestelauto’s

Vrachtauto’s

Trekkers voor een oplegger

Speciale voertuigen zoals vuilniswagens, brandweerwagens, mobiele kranen en hoogwerkers

Bouwsector telt meeste bestelauto’s

Een groot deel van de bedrijfswagens betreft bestelauto’s. De sector waarin de meeste bestelauto’s geregistreerd staan is de bouw met 30,3%, gevolgd door de handel met 23%. Op het gebied van emissieloze bedrijfswagens blijven deze sectoren echter nog ver achter. Van de bestelauto’s rijdt maar liefst 92,6% immers nog steeds op diesel.

Bestelauto’s en CO2 uitstoot

Uit onderzoek van TNO en CE Delft blijkt bovendien dat 75% van de kilometers in stedelijke logistiek gereden wordt met bestelauto’s. Hiermee zijn bestelauto’s verantwoordelijk voor circa 50% van de CO2 uitstoot binnen de stedelijke logistiek en kan de elektrificatie van bestelbussen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de CO2 uitstoot.

Zero-emissiezones

Van de nieuw aangeschafte bedrijfswagens rijdt het overgrote deel nog steeds op fossiele brandstof, aldus ING Lease. En dat is best opmerkelijk aangezien zo’n 30 gemeenten hebben aangegeven per 1 januari 2025 een zero-emissiezone te willen invoeren. Dat betekent dat je als tegelzetter of verwarmingsinstallateur in die zone niet meer welkom bent met je dieselbus. En dan heb je dus een probleem.

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Bouwbedrijven krijgen daarnaast ook te maken met het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dat betekent dat wanneer een gemeente of opdrachtgever dit convenant tekent, jij als bouwvakker met je dieselbus de bouwplaats niet meer op komt. En dat heeft natuurlijk nogal wat consequenties. Het is daarom verstandig om nu serieus na te gaan denken over het vervangen van je bedrijfswagen(s).

Duurder in aanschaf

Een van de belangrijkste redenen waarom veel nieuwe bestelwagens echter nog steeds op fossiele brandstof rijden, is de aanschafprijs. De prijs van een elektrische bestelbus is namelijk twee keer zo hoog als van een dieselbus. De kosten gedurende het gebruik liggen echter een stuk lager vanwege het feit dat je minder kwijt bent aan belastingen, onderhoud en brandstof. Daar komt nog bij dat je straks omzet misloopt omdat je bepaalde plekken niet meer kunt bereiken met je dieselbus.

Geleidelijk investeren of alles in een keer?

Je dient je als ondernemer dus nu te verdiepen in de veranderende regelgeving en na te denken over investeren in emissieloze bedrijfswagens. Zeker voor de bedrijfswagens die al afgeschreven zijn. Je voorkomt daar namelijk mee dat je straks al je wagens in een keer moet vervangen. Bovendien loop je met de aanschaf van een dieselbus het risico dat je deze niet meer kunt gebruiken voordat de economische levensduur voorbij is. Mocht je je dieselbus over een aantal jaar willen verkopen, zal de inruilwaarde vanwege de nieuwe regelgeving ook een stuk lager zijn.

Maak gebruik van fiscale regelingen

De overheid is zich natuurlijk ook bewust van het feit dat ze bedrijven moet helpen bij de energietransitie. Er zijn daarom verschillende fiscale regelingen en subsidies in het leven geroepen die jou als ondernemer helpen om de overstap naar bijvoorbeeld elektrische bedrijfswagens eenvoudiger en voordeliger te maken. Zo is er de SEBA, de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfswagens. En je kunt als ondernemer gebruik maken van bijvoorbeeld de MIA (Milieu Investeringsaftrek) of de VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-Inversteringen). Fiscale regelingen die het financieel aantrekkelijker maken om juist nu duurzaam te investeren.

Aantal elektrische bestelbussen stijgt

Dat de fiscale regelingen en subsidies effect sorteren, blijkt uit het feit dat er dit jaar met subsidie ruim 7.500 elektrische bestelbussen bij komen in Nederland. Het gemiddelde subsidiebedrag per bestelbus ligt rond de 4.500 euro waarbij kleinere ondernemers meer subsidie krijgen dan grotere.

Hoe kan jouw bedrijf fiscaal verduurzamen?

Wil je weten welke mogelijkheden er voor jou zijn op het gebied van fiscaal verduurzamen? Lees dan ook het artikel Fiscaal profiteren van verduurzamen. We hebben daarin de belangrijkste fiscale regelingen en subsidies voor je in kaart gebracht.

Nextens Grip

Informatie over hoe je fiscaal voordelig kunt verduurzamen, vind je uiteraard ook in onze kennisbank. Deze is vast onderdeel van alle Nextens Grip pakketten: speciaal ontwikkelde aangiftesoftware voor het bedrijfsleven. En ja, die is ook zeer nuttig als je je aangifte hebt uitbesteed. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de pagina van Nextens Grip of neem contact op met een van onze accountmanagers.

The post Emissieloze bedrijfswagens in Nederland appeared first on Nextens.