Kabinet steunt Brussels plan voor harmonisatie bronbelasting

Het demissionaire kabinet steunt het plan van de Europese Commissie dat beleggers gemakkelijker toegang moet geven tot teruggave van bronbelasting op dividend en rente, om dubbele belasting te vermijden. Het kabinet erkent echter mogelijke uitvoeringsproblemen met de Brusselse richtlijn, die volgens de Commissie beleggers jaarlijks ruim €5 miljard zal opleveren.

Harmonisatie en versnelling

Het kabinet heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het het Commissievoorstel steunt om harmonisatie en versnelling van vermindering en teruggave van bronbelasting binnen alle EU-lidstaten te bewerkstelligen. Momenteel hanteren lidstaten hun eigen regels hiervoor, wat grensoverschrijdend beleggen bemoeilijkt en de functionaliteit van de Europese Unie als gemeenschappelijke kapitaalmarkt beperkt, schrijft het FD.

Dubbele belastingheffing

Beleggers die aandelen of obligaties in één EU-land bezitten maar in een ander EU-land of derde land verblijven, ervaren vaak dubbele belastingheffing. Zowel het land van dividend/rente-uitkering als het woonland heffen belasting over die inkomsten. Teruggave van bronbelasting is meestal complex en tijdrovend, ondanks bestaande belastingverdragen.

De Commissie heeft twee benaderingen om belastingteruggave te vereenvoudigen. Het EU-land met bronbelasting kan bij oplegging ervan direct rekening houden met overeenkomsten met andere landen tegen dubbele belasting.

De tweede optie is een snelle terugbetaling door het bronbelastingheffende land, namelijk binnen 50 dagen na belastingbetaling. De Commissie acht ook een combinatie van beide methodes mogelijk.

Dividendstrippen

Het kabinet erkent dat Nederland goed functionerende procedures heeft voor bronbelastingteruggave en -vermindering. Toch ondersteunt het de harmonisatienoodzaak, gezien de variatie onder EU-landen. Misbruikbestrijding, het tweede doel van de richtlijn, wordt eveneens gesteund, met dividendstrippen als bekend voorbeeld van misbruik.

Hoewel het kabinet harmonisatie steunt, ziet het uitdagingen in de richtlijnuitvoering. De eis van de Commissie voor een binnen 24 uur afgegeven ingezetene-verklaring wordt bemoeilijkt door de huidige zes weken in Nederland. Een nieuw e-systeem is vereist.

Gecertificeerde financiële tussenpersonen (banken, beursmakelaars) spelen een belangrijke rol. Ze moeten belastingvermindering/teruggave aanvragen. Het kabinet benadrukt echter de noodzaak voor een nieuw certificerings- en toezichtsysteem, met onbekende deelname van deze partijen.

Rompslomp

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verwelkomt de nieuwe richtlijn. ‘De rompslomp om bronbelasting terug te krijgen is ons al jaren een doorn in het oog’, zegt een woordvoerder. Volgens de vereniging verliezen beleggers hierdoor geld.

Evenals het kabinet waarschuwt de belangenbehartiger voor particuliere beleggers voor mogelijke uitvoeringsproblemen. De medewerking van banken en brokers aan de richtlijn is cruciaal, merkt de VEB-woordvoerder op. ‘Daarom is het belangrijk dat zij worden meegenomen in het proces.’

The post Kabinet steunt Brussels plan voor harmonisatie bronbelasting appeared first on Nextens.