Zeven fiscale aspecten in de transportsector

Belastingvraagstukken spelen in alle sectoren. Sommige sectoren kennen echter vanwege hun aard specifieke en soms complexere uitdagingen. De transportsector is zo’n sector. Waar je als transportondernemer rekening mee moet houden als het gaat om fiscale verplichtingen is doorgaans een lastige vraag. We hebben daarom zeven fiscale aspecten in de transportsector om rekening mee te houden voor je op een rij gezet.

1. Vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting

Transportondernemingen met een vennootschapsstructuur (bv, nv e.d.) zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Eigen rijders (eenpitters met een eigen vrachtwagen) zijn in beginsel belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Beide belastingen hebben faciliteiten om de belastingdruk te verlagen zoals investeringsfaciliteiten en om de winstschommelingen te matigen (o.a. kostenegalisatiereserve, het vormen van voorzieningen en de mogelijkheid tot verliesverrekening).

2. Arbeidskosten en sociale bijdragen

Naast directe belastingen zijn er ook belastingvraagstukken met betrekking tot de loonkosten en sociale bijdragen van werknemers in de transportsector. Dit kan variëren afhankelijk van de arbeidswetgeving in verschillende landen en de aard van de arbeidsrelaties. Een vraag die zich bijvoorbeeld kan voordoen is waar een Belgische chauffeur die werkzaam is voor een Nederlands transportbedrijf maar vooral in Frankrijk op de weg zit, belastingplichtig is?

3. BTW en invoerrechten

Internationale transportbedrijven hebben te maken met BTW en invoerrechten bij het grensoverschrijdend transporteren van goederen. Het begrijpen en naleven van de complexe belastingregels kan een uitdaging zijn. Een goed btw-aangifteprogramma is hierbij onmisbaar.

4. Accijnzen en brandstofbelasting

Transportbedrijven worden geconfronteerd met hoge kosten voor brandstof, waarbij accijnzen en brandstofbelasting een aanzienlijk deel van de prijs uitmaken. Deze belastingen kunnen van land tot land verschillen en hebben invloed op de winstgevendheid van je onderneming. Websites als TLN.nl en Cargopedia.net bevatten actuele informatie hierover.

5. Wegenvignetten en tolheffingen

Veel landen heffen wegenbelastingen, tolheffingen of wegenvignetten voor het gebruik van hun wegeninfrastructuur. In Nederland betreft het de motorrijtuigenbelasting en de BZM (Belasting zware motorrijtuigen), voor het gebruik van de autosnelweg met een vrachtwagencombinatie. Voor transportbedrijven die internationaal opereren, vergt het beheer van al deze verschillende een dagelijks strakke (route)planning met behulp van een dashbord met actuele belastingen in de landen waarbinnen een transportbedrijf actief is.

6. Milieuregels en -belastingen

Met de groeiende aandacht voor duurzaamheid en milieubescherming komen er steeds meer specifieke (fiscale) regelingen, waaronder nieuwe belastingen in de vorm van CO2-heffingen e.d. waarmee transportbedrijven rekening moeten houden. Verder gelden voor vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen, steeds strengere regels wat betreft de uitstoot. Die verschillen niet alleen per land, maar kunnen zelfs regionaal verschillen. Het betreft met name het verbod om milieuzones in te rijden. In Europa bestaat het voornemen om vrachtwagens binnen afzienbare tijd CO2-emissieloos te maken en vervoer via elektrische trucks of waterstoftrucks te stimuleren. Het is daarom zaak om de vrachtwagenvloot zo jong en (dus) zo emissiearm mogelijk te maken.

7. Investeringen in duurzame technologieën

Overheden geven belastingvoordelen in de vorm van vrijstellingen (motorrijtuigenbelasting) of subsidies waaronder de SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) aan (transport)bedrijven die investeren in duurzame technologieën, zoals elektrische voertuigen of alternatieve brandstoffen. Wil je weten van welke regelingen jij kunt profiteren? Lees dan de blogpost ‘Fiscaal profiteren van verduurzamen’.

Zorg dat je grip hebt op je fiscale positie als transporteur

Het belastinglandschap voor de transportsector is erg complex en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering en je concurrentievermogen. Daarom is het belangrijk als transportbedrijf goed op de hoogte te zijn van de belasting- en milieuregels in de landen waarin je actief bent. Wil je weten hoe Nextens je kan helpen grip te krijgen op de fiscale aspecten in de transportsector? Kijk dan op Nextens.nl/nextens-grip of neem contact op met een van onze accountmanagers.

The post Zeven fiscale aspecten in de transportsector appeared first on Nextens.