Waterstof of elektrisch? Investeren in de transportsector

Het beleid van de EU om ook het wegvervoer minder CO2 uit te laten stoten heeft grote gevolgen voor ondernemers in de transportsector. Vanaf 2025 moeten zware bedrijfsvoertuigen al 15% minder CO2 uitstoten en in 2030 is dat zelfs 30%. Transportbedrijven zullen dus vaart moeten maken met het reduceren van hun uitstoot en spoedig moeten investeren in schonere vervoersmiddelen. De eerste vraag is dan hoe je op de korte termijn je uitstoot vermindert en vervolgens, in welke technologie investeer je? Is dat waterstof, elektrisch of misschien toch een andere variant?

We lazen recentelijk een interessant interview met professor David Cebon van de Universiteit van Cambridge. Hij is professor ‘Mechanical Engeneering’ en een expert op het gebied van ‘sustainable’ vrachtvervoer. In dit interview geeft hij zijn kijk op de strijd tussen waterstof en elektrisch aangedreven vrachtvoertuigen. Ook geeft hij zijn visie op de toekomst van het vrachtvervoer. We hebben een korte bewerking gemaakt van dit interview.

Waterstof of elektrisch?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, Professor David Cebon is zeer stellig: waterstof-aangedreven voertuigen zijn geen economisch haalbare oplossing als het gaat om gedecarboniseerd wegtransport. Na tientallen jaren van onderzoek naar transport, zijn de cijfers wat hem betreft moeilijk te weerleggen. Het komt er simpelweg op neer dat waterstof een veel te dure optie is.

De auto-industrie bepaalt

De technologie en de leercurve op het gebied van alternatieve aandrijving wordt bepaald door de auto-industrie en niet door de vrachtwagenindustrie. En juist in de auto-industrie wordt gebruik gemaakt van elektrische aandrijving. En door de snelle innovatie en verbetering van deze technologie worden de accu’s voor elektrische voertuigen alleen maar goedkoper. Dat zorgt er dus voor dat het gat tussen waterstof en elektrisch eerder groter dan kleiner wordt.

Korte en lange termijn oplossingen om CO2 uitstoot terug te dringen

Professor Cebon geeft leiding aan het Centre for Sustainable Road Freight (Centrum voor Duurzaam Wegtransport in het Verenigd Koninkrijk), en werkt nauw samen met innovatieve partijen aan oplossingen die het vrachtvervoer schoner en veiliger moeten maken. Zwaar goederenvervoer over de weg en binnenlands scheepvaartvervoer zijn immers verantwoordelijk voor meer dan 20% van de binnenlandse CO2-uitsoot in het Verenigd Koninkrijk (In Nederland zijn de getallen ongeveer vergelijkbaar). Het centrum richt zich zowel op korte als op langetermijnoplossingen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Verbeter de efficiëntie

Op korte termijn is het van belang te focussen op zaken die de efficiëntie verbeteren en het energie- en brandstofverbruik terugbrengen. Hierbij kunnen zowel aanpassingen aan de voertuigtechnologie als aan de logistieke kant een verschil maken. Je kunt denken aan betere chauffeurs, banden die altijd op de juiste spanning staan, het gebruik van banden met een lage rolweerstand en lichtere voertuigen met een betere aerodynamica.

Biogas is geen alternatief

Daarnaast zijn volgens professor Cebon gas aangedraven motoren geen serieuze optie. Het probleem is namelijk dat we gebruik zullen moeten maken van biogas om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te verminderen. En er is simpelweg niet genoeg biogas voorhanden om dit een echte oplossing te laten zijn.

Ook logistiek kan er winst geboekt worden

Aan de logistieke kant kan de efficiëntie ook verhoogd worden door bijvoorbeeld meer spullen in één voertuig te krijgen en lege ritten te voorkomen. Bijvoorbeeld door samenladen en het organiseren van retourvrachten. En als je zorgt dat er 10% minder verpakkingsmateriaal gebruikt wordt, hou je ook weer 10% meer ruimte over om spullen te vervoeren.

Waterstof-aangedreven vrachtwagens zijn twee keer zo duur

Waterstof wordt al jaren door velen als dé oplossing voor het CO2-probleem gezien. Waterstof blijkt echter als alternatief voor fossiele brandstoffen geen haalbare oplossing te zijn, aldus proessor Cebon. Waterstof-aangedreven vrachtwagens zijn momenteel namelijk zeker twee keer zo duur als accu-elektrische vrachtwagens.

Waarom is een waterstof-aangedreven vrachtwagen duurder?

Een waterstof-aangedreven is veel duurder dan een accu-elektrische vrachtwagen omdat een waterstof-aangedreven voertuig eigenlijk identiek is aan een accu-electrische vrachtwagen. Echter met dit verschil dat er dure waterstof-brandstofceltechnologie aan is toegevoegd.

Beide systemen hebben een elektrische motor, een elektrisch aandrijfsysteem, een batterij, omvormer, enzovoort. De elektrische vrachtwagen heeft alleen een grotere accu. In plaats van grotere accu’s, heeft een waterstof-aangedreven vrachtwagen dan juist weer waterstof-brandstofcellen en waterstoftanks. En juist die toevoeging van de waterstoftechnologie maakt deze optie zo duur.

Waterstof is een inefficiënte energiedrager

Bovendien moet niet vergeten worden dat waterstof een inefficiënte energiedrager is. Dat betekent dat voor hetzelfde rijbereik drie keer meer elektriciteit nodig is dan voor een accu-elektrisch voertuig. En ook dit resulteert in veel hogere bedrijfskosten voor waterstof-aangedreven voertuigen.

De toekomst is elektrisch

De toekomst van het vrachtvervoer ligt daarom volgens professor Cebon in elektrificatie. Elektrische vrachtwagens hebben zich volgens hem inmiddels ook bewezen als een haalbare oplossing, vooral voor stedelijk vrachtvervoer en distributie en is het de meest veelbelovende en economisch haalbare oplossing voor gedecarboniseerd wegtransport.
Het vergt echter wel samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om de infrastructuur op te bouwen en elektrische vrachtwagens breed te kunnen implementeren. Met de juiste inzet en visie kunnen we volgens professor Cebon echter de weg inslaan naar een schonere en duurzamere toekomst voor vrachtvervoer.

Waterstof of elektrisch, niet iedereen is het eens

Zoals we al eerder aanstipten, is bovenstaande een bewerking van een interview met professor David Cebon. Hij geeft hierin zijn mening over de toekomst van de transportsector. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er andere experts of bedrijven zijn die daar anders over denken. En zo zou het ook best mogelijk kunnen zijn dat er zowel plek is voor elektrisch als waterstof aangedreven voertuigen, afhankelijk van bijvoorbeeld de afstand die afgelegd zal moeten worden.

Denk jij al na over investeren in nieuwe technologie?

Of voor jouw onderneming waterstof of elektrisch aangedreven voertuigen de juiste oplossing is, zal van meerdere factoren afhangen en daar kunnen wij je helaas niet bij helpen. Waar we je wel bij kunnen helpen is er voor te zorgen dat als je besluit te investeren, je van de juiste fiscale regelgeving en subsidies gebruik maakt. Want het zou natuurlijk zonde zijn als je op dat vlak geld laat liggen. Wil je dus weten welke fiscale regelingen er zoal zijn? Kijk dan op de Nextens Grip pagina of neem contact op met een van onze accountmanagers. Zij helpen je graag verder!

Wil je het originele interview lezen?

Mocht je het hele originele interview met professor David Cebon willen lezen, dan kan dat op de website van Einride. Je vindt daar ook andere interessante artikelen, informatie en tips op het gebied van sustainable transport.

The post Waterstof of elektrisch? Investeren in de transportsector appeared first on Nextens.