Toename in verzuim van belastingaangifte

Er is dit jaar een stijging geconstateerd in het aantal personen dat verzuimd heeft hun belastingaangifte in te dienen. Deze observatie is bevestigd door de Belastingdienst, na rapportage van NU.nl. Ongeveer 197.000 personen die verplicht waren om aangifte te doen voor het jaar 2022 hebben dit binnen de gestelde termijn nagelaten. Dit cijfer vertoont een significante toename ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin dit aantal ongeveer 100.000 bedroeg.

Drempel belastingvrij vermogen

Een van de hoofdoorzaken achter deze opwaartse trend is het feit dat dit jaar meer mensen verplicht waren om aangifte te doen: een stijging van 200.000 vergeleken met het vorige jaar. Deze ontwikkeling is het resultaat van de verhoging van de drempel voor belastingvrij vermogen naar 50.000 euro. Evenzo zijn personen met een vermogen tussen de 30.000 en 50.000 euro dit jaar ook aangeschreven om hun aangifte in te dienen.

De Belastingdienst benadert de betrokkenen via zowel telefonische als sms-communicatie en onderzoekt de redenen achter het uitblijven van de aangifte. Steef Cobben, Manager Inkomensheffingen bij NOS Radio 1 Journaal, meldt dat sommige personen aangeven dat zij het simpelweg vergeten zijn of dat ze er geen tijd voor hebben gehad.

Niet in staat

Er wordt ook contact opgenomen met individuen die om diverse redenen niet in staat zijn om hun aangifte in te dienen. Cobben legt uit: “Sommige mensen bevinden zich in complexe situaties waar ze moeilijk uit kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding. In zulke gevallen kan het indienen van de aangifte daadwerkelijk een uitdaging vormen.”

“In zulke gevallen nodigen we ze uit op onze kantoren en bieden we ondersteuning bij het invullen van de aangifte, waarbij we gezamenlijk bekijken hoe we de aangifte op de juiste manier kunnen indienen.”

Boete

Dit jaar was er ook een stijging in het aantal personen dat verplicht was om aangifte te doen vergeleken met het voorgaande jaar. Dit aantal varieert echter jaarlijks, aldus Cobben.

Nadat de termijn op 1 mei verliep, ontvingen personen die hun aangifte nog niet hadden ingevuld, een herinneringsbrief. “Er wordt dan een periode van enkele weken geboden om te reageren. Indien er geen reactie volgt, sturen wij een wat minder vriendelijke aanmaning. Ook dan krijgen zij enkele weken de tijd om alsnog hun aangifte in te dienen.”

Indien dit nalaten voortduurt, zal de Belastingdienst uiteindelijk het inkomen schatten en zal er een boete van 385 euro voor verzuim worden opgelegd. In de komende periode zal de Belastingdienst blijven proberen om de betreffende personen te benaderen. Momenteel heeft 60 procent van de bereikte personen hun aangifte ingediend of een afspraak gemaakt om dit te doen. De Belastingdienst streeft ernaar om tegen eind augustus met iedereen contact te hebben gehad.

The post Toename in verzuim van belastingaangifte appeared first on Nextens.