OvRAN: geen draagvlak voor wet toekomst accountancysector

De Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) vindt het onbegrijpelijk dat NBA, VEB en Eumedion willen doorgaan met de behandeling van de wet toekomst accountancysector, ondanks de val van het kabinet. Volgens OvRAN is er geen breed maatschappelijk draagvlak voor deze wet.

Een jaar vertraging

Onlangs hebben NBA, VEB en Eumedion een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met het verzoek om de behandeling van het wetsvoorstel voor de toekomst van de accountancysector niet als controversieel te beschouwen. Nu het kabinet is gevallen, zal het parlement alleen debatteren over wetsvoorstellen die als niet-controversieel worden beschouwd. Als de Wta wel als controversieel wordt beschouwd, zal het minstens een jaar langer duren voordat de wet van kracht kan worden. Dit is volgens NBA, VEB en Eumedion zeer onwenselijk.

Kritiek en zorgen

Om een wetsvoorstel als niet controversieel te verklaren, moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waarvan de belangrijkste is dat er aantoonbaar breed draagvlak is voor de toekomstige wet. Volgens OvRAN is dit niet het geval bij het wetsvoorstel Wta. In een brief aan Tweede Kamerleden benadrukt de organisatie dat dit niet blijkt uit de internetconsultatie.

De club wijst ook op de aanzienlijke kritiek van de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege Toetsing Regeldruk op het wetsvoorstel, wat de bezorgdheid over het gebrek aan draagvlak verder onderstreept.

Daarnaast geeft VNO-NCW/MKB-Nederland aan ook twijfels te hebben over de praktische bijdrage van de voorstellen aan de duurzame verbetering van de controlekwaliteit. MidkapNL merkt op dat steeds meer OOB-organisaties geen OOB-accountant kunnen aantrekken. De SRA ziet dat zowel de overheidsmaatregelen van de afgelopen decennia als de huidige voorgestelde maatregelen de rol van de accountant als vertrouwenspersoon en adviseur in het MKB belemmeren.

Big Four-kartel

De OvRAN heeft besloten om niet langer de moeite te nemen om te reageren op dit wetsvoorstel. Volgens hen lijkt het Ministerie van Financiën het kernprobleem niet te begrijpen en laat het zich beïnvloeden door de belangen achter de NBA, die in feite optreedt als spreekbuis en lobbyist voor de Big Four-accountantskantoren (PwC, KPMG, EY en Deloitte).

Ze benadrukken dat de overgrote meerderheid van de meer dan 22.000 leden van NBA niet actief is als accountants, maar enkel lid blijft vanwege de accountantstitels, vanwege verenigingsdwang dus. Volgens OvRAN kan minder regelgeving juist leiden tot betere accountantscontroles, maar de Big Four hebben juist belang bij meer regelgeving, waar zij zichzelf vaak van vrijstellen. Hierdoor is er een kartel ontstaan dat iedereen die de wettelijk beschermde accountantstitels wil dragen, onderwerpt aan een bijna onuitvoerbare set regelgeving.

Kortom, OvRAN pleit ervoor om dit wetsvoorstel voor de toekomst van de accountancysector als controversieel te verklaren en roept het Ministerie van Financiën daartoe op.

The post OvRAN: geen draagvlak voor wet toekomst accountancysector appeared first on Nextens.