De vijf belangrijkste trends in de transportsector voor 2023

De transportsector is letterlijk altijd in beweging. Figuurlijk staat deze sector echter ook allesbehalve stil. De voortdurende technologische vooruitgang en veranderende economie zorgen voor uitdagingen die het transportlandschap in de aankomende jaren volledig zullen veranderen. In dit artikel bespreken we daarom vijf trends die een wezenlijke impact zullen hebben op de transportsector.

Vijf trends in de transportsector

Verduurzaming
Niet geheel verrassend is ook voor de transportsector de groeiende vraag naar duurzaamheid een van de belangrijkste trends voor de aankomende jaren. Het toenemende bewustzijn op het gebied van klimaatverandering in combinatie met de klimaatdoelstellingen van de EU, hebben geleid tot een sterke roep om milieuvriendelijkere transportoplossingen.

Electrische motoren zijn op het gebied van verduurzaming van de transportindustrie natuurlijk een belangrijke pijler. En aangezien ongeveer 60% van het vrachtwagenverkeer afstanden van minder dan 500km betreft, is het inmiddels mogelijk om met moderne electrische vrachtwagens ritten af te werken zonder tussentijds te hoeven opladen. Dat betekent dus minder uitstoot en minder geluidsoverlast. Een bijkomend voordeel van electrische motoren is de mogelijkheid om de batterij gedeeltelijk weer op te laden tijdens ‘stop-and-go urban traffic’.

Naast electrische motoren volgen de ontwikkelingen op het gebied van waterstof zich in rap tempo op. Al is overigens niet iedereen er van overtuigd dat waterstof daadwerkelijk de heilige graal zal zijn. Maar bijvoorbeeld het Amerikaanse Gemini Motors werkt hard aan de ontwikkeling van autonome ‘Robo-trucks.’ Deze worden aangedreven door waterstof en kunnen maar liefst 24 uur per dag en zeven dagen per week rijden.

Wat uiteindelijk de beste technologie zal zijn is misschien nog even de vraag maar het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van groenere alternatieven, zoals elektrische voertuigen en duurzame brandstoffen, zijn cruciaal om de transportsector toekomstbestendig te maken.

Artificial Intelligence (AI)
Artificial Intelligence (AI) zal ook de transportsector drastisch veranderen. En dat gaat sneller dan we denken. Het biedt ongekende mogelijkheden om de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid van transportoplossingen te verbeteren.

De meest in het oog springende toepassing van AI in de transportsector zijn autonome voertuigen. Deze zullen in de zeer nabije toekomst daadwerkelijk commercieel kunnen worden ingezet. Er zijn zelfs schattingen die er van uitgaan dat 90% van het langeafstandsverkeer met vrachtwagens binnen afzienbare tijd uitgevoerd zal worden door autonome voertuigen.

Autonome voertuigen verminderem niet alleen het risico op ongevallen, maar het belooft ook een hogere capaciteit op de wegen, omdat voertuigen veilig dichter op elkaar kunnen rijden. Daarnaast rijden autonome vrachtwagens efficiënter wat weer een positieve impact heeft op het milleu. Autonome voertuigen kunnen ook worden ingezet op bedrijfsterreinen en bij de bezorging van pakketten (bijvoorbeeld met drones).

AI speelt ook een belangrijke rol bij het optimaliseren van logistieke processen. Transportbedrijven kunnen AI-systemen inzetten om real-time data te analyseren, zoals verkeersomstandigheden, weersvoorspellingen en ladinginformatie. Daardoor wordt het mogelijk de meest efficiënte routes te plannen en de bezetting van voertuigen te maximaliseren. Dit verlaagt kosten en verhoogt de leveringssnelheid.

Big Data
Nauw verbonden met Artificial Intelligence is het gebruik van Big Data. In een industrie die kampt met chronisch tijdgebrek en waar klanten met de dag veeleisender worden, helpt Big Data met het verzamelen, analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden gegevens. Deze gegevens kunnen helpen met het verbeteren van efficiëntie, veiligheid en klanttevredenheid. Logistieke processen, brandstofverbruik en routes worden geoptimaliseerd en de bezettingsgraad van voertuigen verbeterd.

Daarnaast draagt big data bij aan een hoger niveau van voorspellend onderhoud. Door gegevens te analyseren over de prestaties van voertuigen, kunnen transportbedrijven potentiële problemen identificeren nog voordat deze zich voordoen. Dit minimaliseert onverwachte stilstandtijd en verhoogt de betrouwbaarheid van transportdiensten. Zo heeft het Volvo Uptime network, dat gebruik maakt van IoT (internet of Things) devices om hun vrachtwagens te monitoren, de gemiddelde inspectietijd in de Verenigde Staten teruggebracht met maar liefst 70% en de gemiddelde reparatietijd met 25%.

Big data speelt ook een cruciale rol bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Door gegevens te analyseren over verkeersongevallen, weersomstandigheden en rijgedrag, kunnen preventieve maatregelen worden genomen om het aantal ongevallen te verminderen en de veiligheid op de weg te vergroten. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het gebruik van AI-Dashcams leidt tot maar liefst 22% minder ongevallen en 56% minder gevaarlijk situaties.

Personeelstekort
Net als vele andere sectoren heeft ook de transportsector te maken met een nijpend personeelstekort. En dit zal in de aankomende jaren hoogstwaarschijnlijk niet anders zijn. Met de groeiende economie en de toenemende vraag naar goederen- en personenvervoer, hebben transportbedrijven moeite om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.

Een van de belangrijkste oorzaken van het tekort aan personeel is de vergrijzende beroepsbevolking. Veel ervaren vrachtwagenchauffeurs, scheepskapiteins en andere transportprofessionals gaan met pensioen, terwijl er onvoldoende jonge werknemers zijn om hen te vervangen. De transportindustrie zal daarom in samenwerking met de overheid plannen moeten ontwikkelen om dit probleem zo snel mogelijk het hoofd te bieden.

Een van de oplossingen is natuurlijk om er voor te zorgen dat de transportsector meer en op een positieve manier onder de aandacht worden gebracht bij jongeren. Hierbij moet ook gedacht worden aan het werven van vrouwen die bij deze beroepen sowieso enorm ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast kan de ontwikkeling van autonome voertuigen een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort.

Digitalisering
Ons laatste punt is digitalisering. En ook in de transportsector is digitalisering niet meer weg te denken. Sinds de introductie van de boordcomputer aan het begin van deze eeuw zijn de systemen die het rijgedrag van chauffeurs in kaart brengen of vracht plannen en volgen, enorm verbeterd. Dit heeft geleid tot een grote efficientieslag en kostenbesparing.

Digitalisering vindt echter niet alleen plaats op en rond de vrachtwagen of het vrachtschip. Met digitalisering kan namelijk veel meer worden bereikt. Zo is het mogelijk om middels software fiscale risico’s eerder en beter in kaart te brengen. Dit stelt je als als transportbedrijf in staat op tijd passende maatregelen te nemen en nare financiële verrassingen te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme aangiftesoftware. Hiermee voorkom je fouten, werk je sneller en efficiënter en je bespaart kosten.

Wil jij ook fiscale risico’s op tijd in kaart brengen?

De transportwereld staat voor grote uitdagingen en zal in de aankomende jaren een enorme verandering ondergaan. Als transportondernemer zul je daarom op tijd de juiste maatregelen moeten nemen en er voor moeten zorgen dat je je concurrentie altijd een stapje voor blijft.

Wil je ook weten hoe Nextens jouw transportonderneming kan helpen bij het digitaliseren van fiscale processsen en het tijdig in kaart brengen van fiscale risico’s? Kijk dan op Nextens.nl of neem contact op met een van onze accountmanagers.

The post De vijf belangrijkste trends in de transportsector voor 2023 appeared first on Nextens.