Rechtbank Noord-Holland haalt keihard uit naar fiscus

In een opvallende zaak waarin de Belastingdienst een navordering winstbelasting oplegde, is de rechtbank Noord-Holland uiterst kritisch. De rechtbank veegt de navordering van tafel en gaat nog verder door het verzoek van de belastingplichtige om de proceskosten volledig vergoed te krijgen, te honoreren. En dat laatste is een zeldzaamheid.

Inspecteur bekritiseerd wegens vooringenomenheid

De meervoudige belastingkamer van de rechtbank Noord-Holland heeft de inspecteur midden- en kleinbedrijf van het belastingkantoor Amsterdam ernstig verweten van vooringenomenheid. De inspecteur besloot namelijk om de navorderingsaanslag op te leggen, wat door de rechters niet in goede aarde viel.

Belastingdienst speelt ‘loopje met de waarheid’

Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de omstreden aanslag heeft de Belastingdienst volgens het oordeel van de rechters een loopje met de waarheid genomen. De rechters zijn verbolgen over het feit dat de Belastingdienst herhaaldelijk relevante stukken achterhield, wat het proces ernstig heeft beïnvloed, schrijft het FD.

Internationaal handelsbedrijf en zijn slimme strategie

De zaak draait om een internationaal actieve groothandel gespecialiseerd in de in- en verkoop van medicijnen en leerproducten. Het bedrijf opereert in landen waar verkoopprijzen van medicijnen zijn gereguleerd en gekoppeld aan inkoopprijzen van grondstoffen. Door slim inkopen en doorberekening van voordelen aan afnemers, kan het bedrijf lagere prijzen hanteren.

Afspraken uit het verleden

Opvallend genoeg stelt de rechtbank vast dat de Belastingdienst al sinds 2003 op de hoogte was van de gang van zaken bij de groothandel. Destijds werden er zelfs afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd na een gesprek dat door het bedrijf was aangevraagd. Nu lijken die afspraken de Belastingdienst te achtervolgen.

Valsheid in geschrifte

Tijdens de zitting beschuldigde de Belastingdienst de groothandel twee keer van valsheid in geschrifte, wat volgens de rechters onterecht was. De Belastingdienst was immers op de hoogte van de werkwijze van het bedrijf en de manier waarop alles werd geadministreerd.

Onzorgvuldig optreden

Het onzorgvuldige optreden van de Belastingdienst heeft verregaande gevolgen. De rechtbank concludeert dat de achtergehouden stukken ontlastend waren voor de groothandel en dat de proceskosten rechtstreeks te wijten zijn aan het onzorgvuldige optreden van de Belastingdienst. Hierdoor draait de dienst volledig op voor de hoge proceskosten van het bedrijf. De Belastingdienst laat weten de uitspraak nog te bestuderen, aldus het FD.

The post Rechtbank Noord-Holland haalt keihard uit naar fiscus appeared first on Nextens.