Wat zijn de wijzigingen in de Werkkostenregeling (WKR)?

Artikel Werkkostenregeling

Wat zijn de wijzigingen in de Werkkostenregeling (WKR)?

Sinds de coronapandemie is een of meer dagen per week thuiswerken voor de meeste werknemers (én werkgevers de gewoonste zaak van de wereld geworden. Waar voor de pandemie nog wel eens gedacht werd dat thuiswerken ten koste zou kunnen gaan van de productiviteit, is iedereen er inmiddels wel van overtuigd geraaktdat (gedeeltelijk) thuiswerken juist een positieve impact heeft op zowel werknemers als werkgevers.

Overheid stimuleert thuiswerken

Om de economie tijdens de pandemie draaiende te houden en dus thuiswerken mogelijk te maken en te stimuleren, heeft de overheid een aantal maatregelen genomen. Zo kwamen er allerlei financiële steunmaatregelen voor bedrijven, kwamen er adviezen en richtlijnen, werden er informatiekanalen opgezet en werd gerichte informatie verstrekt over bijvoorbeeld de voordelen van thuiswerken of het inrichten van een thuiswerkplek.

Verruiming vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)

Onderdeel van de financiële ondersteuning was het aanpassen van de regelgeving rondom belastingen en arbeidsvoorwaarden. Om thuiswerken te vergemakkelijken zijn daarom tijdelijke maatregelen ingevoerd zoals bijvoorbeeld het verruimen van de zogenaamde vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR). Daarnaast kwam er een eenvoudige fiscale regeling voor thuiswerken . Werkgevers konden per thuiswerkdag een onbelaste vergoeding verstrekken aan werknemers voor extra kosten die zij maakten door thuiswerken, zoals internet, licht, gas, water, koffie e.d..

Coronamaatregelen zijn inmiddels aangepast of worden teruggedraaid

De pandemie ligt gelukkig al weer geruime tijd achter ons en daarmee zijn ook de verschillende maatregelen weer aangepast of (deels) teruggedraaid. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de WKR en de vrije ruimte binnen de WKR. Dit heeft uiteraard consequenties voor jou als ondernemer en de onbelaste vergoedingen die je aan je werknemers kunt geven. We begrijpen echter ook dat deze wijzigingen, en het al dan niet gedeeltelijk terugdraaien daarvan, voor enige verwarring en onzekerheid kan zorgen. Zowel bij jou als bij je werknemers.

Meer weten over de Werkkostenregeling?

Download ons gratis kennisdocument.

Kennisdocument WKR-wijzigingen

Om aan deze onzekerheid een einde te maken hebben we het kennisdocument ‘WKR-wijzigingen’ voor je samengesteld. Deze kun je gratis downloaden. In dit document hebben we de meest recente wijzigingen voor je in kaart gebracht. Hierdoor weet je dus precies hoe het zit met bijvoorbeeld de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten, hybride werken, de 128-dagenregeling of de reiskosten naar een vaste werkplek.

Meer weten over wat Nextens kan betekenen voor jouw onderneming?

Wil je weten welke interessante kennisdocumenten Nextens nog meer voor je beschikbaar, kijk dan op onze website. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met een van onze accountmanagers. Of abonneer je op onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen.

Download het kennisdocument

Vul je gegevens in


Kies een aanhef
heer
mevrouw

Vul je gegevens in

Tot slot

Wat omschrijft jouw organisatie het beste?
Accountancy
Administratie
Belastingadvies
Boekhouding
MKB
Multinational
Notaris
Anders
< Maak een keuze >
Nederland

*We willen u up-to-date houden over de ontwikkelingen van Nextens en onze producten via e-mail. De inhoud van deze e-mails kunnen bestaan uit artikelen, product updates, informatie over evenementen of uitnodigingen voor onderzoeken.

The post Wat zijn de wijzigingen in de Werkkostenregeling (WKR)? appeared first on Nextens.