Belastingontwijking via Nederland verdubbeld in 2 jaar

De belastinginkomsten die andere landen misliepen door belastingontwijking via Nederland zijn in twee jaar tijd verdubbeld. In 2018 was dit $51 miljard, in tegenstelling tot $19,4 miljard twee jaar eerder volgens Tax Justice Network.

Belastingontwijking: Wereldwijde inkomstenderving $483 mrd in 2018

Het onderzoeksrapport “The State of Tax Justice 2023” meldt dat de wereldwijde inkomstenderving door belastingontwijking en -ontduiking in 2018 $483 miljard bedroeg. Multinationals ontweken $301 miljard aan belastingen door winsten naar landen met lagere belastingen te verschuiven, terwijl rijke particulieren naar schatting $172 miljard aan belastingen ontweken volgens Tax Justice, schrijft het FD.

Belastingontwijking: Armere landen hardst getroffen

Belastingontwijking staat hoog op de internationale politieke agenda, waarbij armere landen het hardst worden getroffen vanwege hun afhankelijkheid van inkomsten uit winst- en vermogensbelasting.

Multinationals verplaatsen 40% van winsten naar fiscale voordelen

Uit het onderzoek blijkt dat multinationals 40% van hun winsten verplaatsen naar landen met fiscale voordelen. Het Verenigd Koninkrijk en overzeese gebiedsdelen zijn populaire bestemmingen voor bijna een kwart van de verplaatste winsten, gevolgd door Nederland (17%), Luxemburg en Zwitserland.

Nederland: Opvallende toename belastingontwijking

Belastingontwijking via Nederland blijft stijgen, ondanks aangekondigde fiscale maatregelen om dit te verminderen. De stijging van belastingontwijking via Nederland is opmerkelijk. Het voormalige kabinet had juist aangekondigd de fiscale regels aan te scherpen om het land minder aantrekkelijk te maken als tussenstation voor controversiële belastingstructuren. Als de cijfers kloppen, lijkt het er echter op dat het tegenovergestelde het geval is.

Op papier of werkelijkheid?

Arnold Merkies van Tax Justice NL suggereert dat de rol van Nederland als belastingontwijkingland mogelijk alleen op papier groter lijkt, maar het kan ook daadwerkelijk zijn toegenomen. Dit kan te wijten zijn aan meer volledige gegevens voor het jaar 2018 in vergelijking met 2016. Echter, het kan ook duiden op daadwerkelijk een grotere toename van belastingontwijking via ons land.

Onderzoeksmethode van Tax Justice betwist

Het ministerie van Financiën betwist de onderzoeksmethode van Tax Justice, waarbij de nadruk op werknemersaantallen en loonsom volgens hen niet geschikt is voor het beoordelen van belastingontwijking. Het ministerie benadrukt dat de OESO-gegevens betrekking hebben op commerciële winst, terwijl de belasting afhangt van fiscale winst. Tax Justice beweert echter correcties te hebben aangebracht en de meest conservatieve schattingen te hebben gebruikt, aldus het FD.

The post Belastingontwijking via Nederland verdubbeld in 2 jaar appeared first on Nextens.