Nieuwe accountancywetgeving mag niet worden uitgesteld

Nieuwe accountancywetgeving, die al geruime tijd in de Tweede Kamer wacht, moet worden doorgezet ondanks het gevallen kabinet. Zowel de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) als de kwartiermakers dringen hierop aan.

Aanbevelingen

De wetgeving volgt op twee kritische rapporten over de accountantssector en de kwaliteit van hun controles, die drieënhalf jaar geleden zijn gepubliceerd. Uit deze rapporten bleek dat de sector ondanks diverse initiatieven en inspanningen niet snel genoeg en niet diepgaand genoeg veranderingen had doorgevoerd. De Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie Toekomst Accountancy hebben daarom tientallen aanbevelingen gedaan.

Een deel van deze aanbevelingen moet nog steeds worden opgenomen in nieuwe wetgeving. Minister Sigrid Kaag van Financiën, die nu demissionair is, heeft reeds een concept-wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd, maar het debat hierover verloopt traag, mede als gevolg van de recente lange formatieperiode.

Niet uitstellen

In een eerste reactie betreurt de NBA dat “dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken waarschijnlijk langer op een oplossing moeten wachten”. De beroepsorganisatie benadrukt tevens dat ook de kwaliteitsverbeteringen onder haar leden, zoals opgenomen in de wet Toekomst Accountancysector (Wta), hieronder vallen. De NBA dringt er bij het parlement op aan om de behandeling van de Wta niet uit te stellen en het onderwerp niet controversieel te verklaren.

De aanjagers, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, vinden eveneens dat er geen verdere vertraging mag optreden in dit proces. Volgens De Vries zijn er essentiële zaken die noodzakelijk zijn om de sector duurzaam op het juiste pad te krijgen en de kwaliteit van de controles te verbeteren.

Corporate governance code

De NBA roept ook op om niet te vertragen op een ander belangrijk onderwerp: de Verklaring omtrent risicobeheersing (Vor). Deze verklaring moet verplicht worden gesteld, zodat bedrijven kunnen bevestigen dat ze inspanningen leveren om diverse misstanden te voorkomen. Dit zou moeten worden opgenomen in de Nederlandse corporate governance code, die door het bedrijfsleven en andere belanghebbenden wordt opgesteld.

Recentelijk is de Code al herzien, maar de Verklaring ontbrak tot teleurstelling van onder andere accountants. Zij willen graag dat er meer verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf komt te liggen, bijvoorbeeld voor de juiste financiële verslaglegging, in plaats van bij de controleurs.

Onder politieke druk zijn de belangrijkste betrokkenen bezig met een toevoeging in de Code. Mocht dit niet slagen, dan is er al een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarin staat dat de regering het in dat geval moet opnemen in de wet.

The post Nieuwe accountancywetgeving mag niet worden uitgesteld appeared first on Nextens.