Brief fiscus over intrekken betalingsregeling coronaschuld

In april 2023 hebben verschillende ondernemers een brief ontvangen waarin stond dat ze niet aan de vereisten voldeden voor de betalingsregeling in verband met het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis. Indien er geen actie werd ondernomen, ontvangt de ondernemer in juli een brief van de Belastingdienst waarin wordt gemeld dat de betalingsregeling wordt beëindigd. Dit werd medegedeeld door de Belastingdienst.

Hoewel de brief gedateerd is op 15 augustus 2023, ontvangt de ondernemer deze eerder, waardoor er nog ruim een maand overblijft om actie te ondernemen. Op deze manier kan voorkomen worden dat de ondernemer het volledige bedrag dat was uitgesteld in één keer moet betalen.

Waarom?

De betreffende ondernemers hebben bijzonder uitstel van betaling gekregen vanwege de coronacrisis, wat resulteerde in een belastingschuld. Deze schuld wordt momenteel afbetaald via de betalingsregeling bijzonder uitstel.

De ondernemers voldoen niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om één van de volgende redenen:

Sinds 1 oktober 2022 zijn niet alle nieuwe betalingsverplichtingen nagekomen.

De termijnen van de betalingsregeling zijn sinds 1 oktober 2022 niet op tijd betaald.

Er is een achterstand ontstaan in de betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022, evenals met de termijnen van de betalingsregeling.

Verschillende brieven zijn door de Belastingdienst naar de ondernemer gestuurd om hierop te wijzen. Helaas heeft de ondernemer de betalingsachterstand(en) niet ingehaald, geen aanpassing van de betalingsregeling gevraagd, en evenmin een verzoek om schuldsanering ingediend, schrijft de fiscus.

Als gevolg hiervan is de Belastingdienst van plan de betalingsregeling in te trekken. Middels deze brief wordt de ondernemer officieel op de hoogte gesteld van dit besluit.

Gevolgen

Indien de Belastingdienst besluit om de betalingsregeling bijzonder uitstel in te trekken, dient de ondernemer alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, samen met eventuele kosten, in één keer te betalen. De ondernemer is verplicht om het volledige bedrag vóór 29 augustus 2023 te betalen.

De intrekkingsbrief bevat gedetailleerde informatie over de betalingsmogelijkheden voor de ondernemer.

Hoe te voorkomen?

Bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

De ondernemer kan de betalingsregeling misschien nog laten aanpassen.

Zorg dat de ondernemer in elk geval de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 inloopt. Alleen dan kan de ondernemer nog een of meer aanpassingen van de betalingsregeling bijzonder uitstel aanvragen, zoals een betaalpauze of een verlenging van de betalingsregeling. Over deze aanpassingen en de voorwaarden die daarvoor gelden, is meer te lezen bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

De ondernemer kan in beroep gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling. Is de ondernemer het niet eens met de beslissing de betalingsregeling in te trekken? Dan kan de ondernemer daartegen in beroep gaan. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Zet in de brief altijd de reden waarom u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, het kenmerk van de intrekkingsbrief, uw naam en uw handtekening.

De brief moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 25 augustus 2023.

Gevolgen wanneer de ondernemer niets doet

De Belastingdienst neemt maatregelen om de belastingschuld in te vorderen en brengt daarbij kosten in rekening. Indien de ondernemer in staat is om de coronaschulden te betalen, is het raadzaam dit te doen vóór 1 september 2023 om extra kosten te vermijden.

In eerste instantie ontvangt de ondernemer een aanmaning. Indien er na de aanmaning nog steeds geen betaling plaatsvindt, volgt er een dwangbevel. Aan het dwangbevel zijn aanzienlijke kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de omvang van de belastingschuld als gevolg van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

Dwangbevel

Indien de ondernemer voor 1 oktober 2022 al een aanmaning heeft ontvangen voor één of meerdere (naheffings)aanslagen en het bedrag van die aanmaning nog niet heeft betaald, zal de Belastingdienst onmiddellijk overgaan tot het sturen van een dwangbevel voor deze betreffende (naheffings)aanslagen. Mocht de ondernemer na ontvangst van het dwangbevel nog steeds niet betalen, zal de Belastingdienst verdere maatregelen treffen. Voordat deze maatregelen worden genomen, zal de Belastingdienst echter eerst contact opnemen met de ondernemer. Het nemen van invorderingsmaatregelen kan inhouden dat de Belastingdienst beslag legt op vermogensbestanddelen van de ondernemer, zoals inventaris, een auto of een bankrekening. Daarnaast kan de Belastingdienst een faillissementsaanvraag indienen voor de ondernemer.

The post Brief fiscus over intrekken betalingsregeling coronaschuld appeared first on Nextens.